viatel@viatel.hr +385 (0)1 4617 818

Prijava kvara

Ured

Kaptol 25
10 000 Zagreb

+385 (0)1 4617 818 viatel@viatel.hr

Korisnička podrška

Via Tel d.o.o.
Radno vrijeme: pon-pet 8:00-18:00 h
E-mail: ipr-podrska@viatel.hr
Telefon: 01/2752-752

Adresa

Sjedište

Vončinina 3
10 000 Zagreb

Ured

Kaptol 25
10 000 Zagreb

Certifikati