VIA TEL TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE ZA GOSPODARENJE JAVNIM CESTAMA

VIA TEL d.o.o. bavi se pružanjem telekomunikacijskih i telematičkih usluga. Kvalitetu naše usluge jamči petnaest godina iskustva u izgradnji i gospodarenju vlastitom radijskom mrežom na području čitave Hrvatske.

Naša misija je osmišljavanje i uvođenje telekomunikacijskih i telematičkih proizvoda i usluga koji će, implementacijom i uporabom, svojim korisnicima donijeti nove vrijednosti te omogućiti optimalizaciju i poboljšanje njihovih poslovnih rezultata. 

U budućnosti sebe vidimo kao jednog od generatora razvoja i implementacije telematičkih i radio komunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj. 

Ovlaštenjem regulatorne agencije HAKOM, ovlašteni smo pružati telekomunikacijske usluge s uporabom radiofrekvencijskog spektra u privatnoj mreži i telematičke usluge u AVL Centar sustavu.